Стрічка новин

До уваги громадян, що проживають на території Кролевецької міської ради (об'єднаної територіальної громади)!


 КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

22.12.2017

Кролевець

 

 

Про міський бюджет

на 2018 рік

 

Відповідно до частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Кролевецька міська рада вирішила:

 1. Визначити на 2018 рік:

доходи міського бюджету у сумі 144097,33400 тисяч гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету 141118,84300 тисяч гривень, доходи спеціального фонду бюджету 2978,491 тисячі гривень, згідно з додатком № 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 144097,33400 тисяч гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету 132728,01200 тисяч гривень, видатки спеціального фонду бюджету 11369,32200 тисяч гривень на 2018 рік;

повернення кредитів до міського бюджету не планується;

надання кредитів з міського бюджету не планується;

профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 8390,831 тисяч гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 8390,831 тисяч гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами по загального фонду бюджету 132728,01200 тисяч гривень та спеціальному фонду бюджету 11369,32200 тисяч гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 401,91800 тисяч гривень.

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 10,50000 тисяч гривень.

5. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2018 рік згідно з додатком № 4 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 25251,29100 тисяч гривень згідно з додатком № 6 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Кролевецької міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 01 грудня поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету під час укладання правочинів (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або неналежне виконання зобов’язань.

12. Надати право виконавчому комітету Кролевецької міської ради в період між сесіями Кролевецької міської ради вносити зміни та уточнення до міського бюджету на 2018 рік з подальшим їх затвердженням Кролевецькою міською радою шляхом прийняття відповідного рішення щодо:

доходної та видаткової частин міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів;

перерозподілу в межах загального фонду бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів між функціями при наявності обґрунтування;

здійснювати перерозподіл міжбюджетних трансфертів між міським та районним, сільськими бюджетами та бюджетами інших рівнів.

13. Забороняється без рішення Кролевецької міської ради збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків (крім випадків необхідності забезпечення бюджетними призначеннями гарантованих обов’язкових виплат із заробітної плати на виконання статті 77 Бюджетного кодексу України);

видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями;

розподіл вільного залишку бюджетних кошів на початок бюджетного року;

збільшення доходної частини міського бюджету за рахунок перевиконання згідно із законодавством України.

14. Надати право фінансовому управлінню Кролевецької міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків.

15. Установити, що з 01.01.2018 для головних розпорядників коштів міського бюджету застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі відповідно до пункту 18 розділу VI Бюджетного кодексу України.

16. Додатки № 1-6 є невід'ємними частинами цього рішення.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Кролевецької міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (голова Лехман В.Г.).

 

 

Міський голова                                            підпис                            О.М. Бобровицький

печатка